Индивидуални стажантски програми

“АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ:
• да придобият практически умения и професионална увереност;
• да проверят мотивацията и интересите си по отношение на областта, която са избрали за своя професионална реализация;
• да се докоснат до съвременни практики и да се запознаят отблизо с дейността и организационната култура на едно бързоразвиващо се съвременно предприятие.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Добри условия на труд;
• Работа в динамична и предизвикателна среда;
• Обучение и перспектива за професионално развитие;
• Заплащане, зависещо от постиженията;
• Социални придобивки на съвременно предприятие;
• Стажантски програми.

За 2018 година дружеството обявява следните стажантски позиции:

Позиция: Настройчик
Отдел: Цех за производство на пластмасови изделия
Брой места: 2
Основни задължения за позицията: Бърза и качествена настройка на режими на работа на шприц формите (инструментите)
Минимални изисквания за стажантите:
ОКС – Бакалавър
Курс – Трети или четвърти
Специалност – Полимеростроене

Позиция: Технолог ПП
Отдел: Цех за производство на пластмасови изделия
Брой места: 2
Основни задължения за позицията: Създава и контролира технологичния процес при преработката на термопластмаси
Минимални изисквания за стажантите:
ОКС – Бакалавър
Курс – Трети или четвърти
Специалност – Полимеростроене

Позиция: Инженер поддръжка на машини и съоръжения
Отдел: Цех за производство на пластмасови изделия
Брой места: 1
Основни задължения за позицията: Следи за безаварийната работа на машините и съоръженията в производствените звена
Минимални изисквания за стажантите:
ОКС – Бакалавър
Курс – Трети или четвърти
Специалност – Машиностроене, Автоматика, Уредостроене

Позиция: Инженер поддръжка на инструментална екипировка
Отдел: Инструментално производство
Брой места: 2
Основни задължения за позицията: Организира, провежда и контролира правилната експлоатация на инструментите, в това число своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях
Минимални изисквания за стажантите:
ОКС – Бакалавър
Курс – Трети или четвърти
Специалност – Машиностроене

Позиция: Конструктор
Отдел: Инструментално производство
Брой места: 2
Основни задължения за позицията: Създаване на конструкции на нови изделия и нестандартна инструментална екипировка
Минимални изисквания за стажантите:
ОКС – Бакалавър
Курс – Трети или четвърти
Специалност – Машиностроене

Позиция: Технолог Инструментално производство
Отдел: Инструментално производство
Брой места: 2
Основни задължения за позицията: Дизайн на CAD модели на електроди за втоци и разсекателни, оформяне на 2D чертежи и елементите на на инструмента, изготвяне на технологични карти. Конттролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията.
Минимални изисквания за стажантите:
ОКС – Бакалавър
Курс – Трети или четвърти
Специалност – Машиностроене

Позиция: Програмист, системи за управление на бизнеса
Отдел: Административен отдел
Брой места: 1
Основни задължения за позицията: Софтуерно програмиране и разработване на документация
Минимални изисквания за стажантите:
ОКС – Бакалавър
Курс – Трети или четвърти
Специалност – Електрониката или компютърна техника

Позиция: Метролог
Отдел: Качество
Брой места: 1
Основни задължения за позицията: Работа с различни видове измервателни средства. Измерване на пластмасови детайли и инструментална екипировка. Изготвяне на измервателни протоколи. Извършване на операции по метрологичното осигуряване на фирмата
Минимални изисквания за стажантите:
ОКС – Бакалавър
Курс – Трети или четвърти

Позиция: Оператор на CNC фреза
Отдел: Инструментално производство
Брой места: 2
Основни задължения за позицията: Извършва фрезови работи и дейности, свързани с тях. Изготвя CAM програми на локалното програмно място на CNC фреза. Управлява и контролира специални металорежещи машини и следи контролноизмервателните уреди
Минимални изисквания за стажантите:
ОКС – Бакалавър
Курс – Трети или четвърти
Специалност – Машиностроене

Позиция: Инженер по осигуряване качеството на проекти / Работа с клиенти
Отдел: Качество
Брой места: 1
Основни задължения за позицията: Да определя контролните операции и създава съответните документи за отразяване на резултатите от тях (бланки за контрол, контролни карти, сертификати). Да провежда външни и вътрешни одити
Минимални изисквания за стажантите:
ОКС – Бакалавър
Курс – Трети или четвърти

С предимство са студентите от регион Смолян, Девин, Доспат, Мадан, Рудозем

Кандидатствайте за тази програма

  • Пусни файловете тук или
    Accepted file types: doc, docx, pdf, wps, odt.
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.