ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

„Арексим Инженеринг“ ЕАД е водещо предприятие в производството на технически пластмасови изделия и инструментална екипировка за тях от 1991 година. Изграден екип от професионалисти ежедневно се грижи за поддържането на качество на световно ниво, отговарящо на високите изисквания за автомобилната индустрия.

Какво отличава Арексим?

-Сигурно заплащане

-Възможност за развитие

-Бонуси и социални придобивки

-Работа в съвременна среда

Основни задължения на Шлосер инструменталчик:

– Подготовка и изработване на шлосерски възли, техния монтаж и демонтаж.

– Почистване и профилактика на инструментите по машините
– Следи графика  и изпълнява за поддръжка на машините

Професионални и лични качества:

– Съвестно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти

– Постигане на поставените цели

– Работи в сътрудничество с другите екипи

Ние ви предлагаме:

-Безплатен транспорт

-Ваучери за храна

-Допълнителни месечни бонуси

-Осигурена храна в стол

-Работно облекло

 

За допълнителна информация 0876531934

Попълни автобиография на входа на завода

или кандидатствай през формата:

Кандидатствайте за тази позиция

  • Пусни файловете тук или
    Accepted file types: doc, docx, pdf, wps, odt.
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.