„Арексим инженеринг“ ЕАД организира презентация пред студенти и преподаватели в Смолян

Представители на фирмата организираха среща със студенти и преподаватели от Физико технологичния факултет към ПУ “Паисий Хилендарски”, база Смолян.

Срещата бе изключително ползотворна и за двете страни, както за учащите, така и за ръководството на университета и преподавателите. Студентите имаха възможност да изгледат презентация на фирмата, да се запознаят с новостите в произвоствените процеси, със съвременния машинен парк, с високотехнологичното оборудване, със политиките на фирмата, свързани с минималното въздействие върху околната среда, които и през тази година са стратегическа цел на ръководството на предприятието.
Стремежът към непрекъснати подобрения и въвеждане на нови технологии в завода, организирането на периодични обучения допринасят, както за непрекъснато повишаване на компетентността на служителите, подобряване условията на труд на работещите, така и за утвърждаването на отговорни бизнес практики.
Тясното сътрудничество на „Арексим инженеринг“ ЕАД с университетите не само в региона, а и в страната, за пореден път показва ясно и категорично своят сремеж към прякото участие на бизнеса за изграждане на една стабилна и социално отговорна бизнес среда в България.
Ръководството на Арексим вярва, че всеки бизнес може да намери своята кауза и допринесе в различни сфери на обществения живот.
Една от най-важните каузи на Арексим е подкрепата на млади и амбициозни хора, които имат желание да се развиват в инженерните науки.
Именно затова фирмата е в непрекъснато сътрудничество с ТУ София, Физико технологичния факултет към ПУ “Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив и базата в Смолян.
Ръководството на Арексим предлага много добри стажантски програми и стипендии на млади бъдещи инженери, които имат желание да станат част от екипа на фирмата. Това допринася за качественото обучение на младите хора, за засилване на връзката между бъдещите специалисти и бизнеса. Добрите стажантски програми допринасят за задържането, развитието и реализацията на млади хора в България, тъй като голяма част от тях по-късно получават привлекателни предложения за работа и изграждат добра кариера в индустрията.
През последните години фирма „Арексим инженеринг“ бележи сериозен подем, работи за водещи свитовноизвестни компании и на преден план се откроява необходимостта от висококвалифицирани инженерни кадри.