Наближава краят на проекта „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД”

Проектът „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД” по процедура BG05M9OP001-1.008-C01 „Добри и безопасни условия на труд”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 наближава своя планиран край.
Многото аспекти на този проект успешно бяха приложени и продължават да се прилагат с голям успех и съдействие от получателите, нашите служители.
Сремежът на ръководството е да предоставя все по-добри условия на труд и почивка на служителите от Арексим Инженеринг.

22 ноември 2018 г.

Проект „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.