Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим

Наименованието на проекта е „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим Инженеринг ЕАД“