Политика по околна среда 2020 на “Арексим инженеринг” ЕАД

„Арексим инженеринг“ ЕАД проектира и произвежда технически пластмасови изделия и инструментална екипировка.

Изделията, които произвежда компанията са в съответствие със стандартите по качество и опазване на околната среда, утвърдени в световен мащаб. Намаляването на вредните въздействия върху околната среда и по-конкретно намаляване на производствените отпадъци (чрез тяхното преработване и повторно влагане в производството) е стратегическа цел на ръководството, базирана на въвеждане на нови технологии.

„Арексим инженеринг“ ЕАД е сред компаниите, подкрепили принципите на Глобалния договор на ООН насочени към прилагането на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми и опазването на околната среда.