Проект „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на “Арексим инженеринг” ЕАД”

Наближава краят на лятото. Наближава и краят на проекта „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на “Арексим инженеринг” ЕАД” по процедура BG05M9OP001-1.008-C01 „Добри и безопасни условия на труд”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Служителите на “Арексим” вече се радват на по-добри условия на работа, благодарение на новата вентилационна система в предприятието. Работят с лични предпазни средства (ЛПС), раздадени по проекта.
С нетърпение очакват и новата мултифункционална спортна площадка, която се строи, и която ще предостави идеални възможности за спорт и за организиране на много междуфирмени и вътрешни спортни мероприятия.

14 август 2018 г.

Проект „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на “Арексим инженеринг” ЕАД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.