Управление на качеството

Осигуряването на качеството е приоритет на компанията.
То се следи на всяка стъпка от производствения процес, както и при всички съпътстващи дейности.

Изградени са няколко лаборатории по качество, оборудвани с надеждна и високотехнологична измервателна апаратура.

„Арексим Инженеринг“ ЕАД е едно от първите дружества в региона cepтифициpaно по cтaндapтите ІЅО 9001 и ІЅО 14001. Разполага и с активна Уеб базирана система за управление на качеството.