За нас

„АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД e производител на прецизни детайли от техническа пластмаса с традиция от 1991 година. Фокусът на екипът е върху постоянното развитие на процеса и качеството.

Едновременно с бързите темпове на растеж през последните години дружеството успешно развива и ръководи цялостния процес от създаването на шприц формата до производството на крайния детайл и неговата дистрибуция. Постепенно са внедрени и развити SAP ERP система, както и „Arqus“ – електронна система за управление на качеството.

Изграден е машинен парк с високотехнологично оборудване, както и екип от квалифицирани и мотивирани служители, възприели и поддържащи фирмената политика. Тясното сътрудничество с клиентите, в атмосфера на висок професионализъм, креативност и екипност, спомага за решаването на сложни производствени въпроси.

Изделията са в съответствие с високите стандарти по качество на автомобилната индустрия, утвърдени в световен мащаб. През годините е изградена позиция на надежден партньор, придобивайки известност, както в България така и в чужбина.