Корпоративна устойчивост

В качеството си на надежден партньор в глобалната верига на доставки,
Арексим Инженеринг ЕАД, осъзнавайки своята отговорност относно постигането на устойчива околна среда е стартирал процес по изготвяне на доклад,
за корпоративна устойчивост за 2022 и 2023 година, който ще бъде публикуван до края на първото полугодие на 2024 ( Q2/2024).