Пълен оперативно – технологичен цикъл

Едновременно с бързите темпове на растеж през последните години дружеството успешно развива и ръководи цялостния процес от създаването на шприц формата до производството на крайния детайл и неговата дистрибуция, като ангажира и мотивира способни специалисти и работници.

„Арексим Инженеринг“ ЕАД отговаря на високите изисквания, както на своите клиенти, така и на добрите производствени практики в световен мащаб на всеки етап от реализирането на проектите си.

Качественото изпълнение и контрол във всички фази на процеса, както и отговорното отношение към всеки етап от дейността, налагат „Арексим Инженеринг“ ЕАД като лидер на българския и световен пазар на инженерна пластмаса и инструментална екипировка.