Свободни позиции

ИНЖЕНЕР АВТОМАТИЗАЦИЯ И НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
ИНЖЕНЕР АВТОМАТИЗАЦИЯ И НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Актуална

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Отговаря за техническото обслужване, контрола и поддръжката на прилежащите [...]

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Актуална

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Eксплоатация и поддръжка на машините и съоръженията в шприцово производство • [...]

ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО
ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО

Актуална

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Създава и контролира технологичния процес при преработката на [...]

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

Актуална

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Електроинженера поддържа в техническа изправност машините, съоръженията, [...]

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА
ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

Актуална

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ • Да организира качествена профилактика, поддръжка и ремонт на инструментите [...]