Съпътстващи производства

Допълнителни дейности

Дружеството предлага следните съпътстващи производства:

Асемблиране
Включва автоматичен, полуавтоматичен и ръчен монтаж.
Арексим извършва сглобяване на цели изделия или частичен монтаж, следвайки специфичните изисквания на клиента.

Печат
Разполага с машини за едно-компонентен, двукомпонентен, тампонен, сито и топъл печат на пластмасови изделия.
Машините са разположени в помещение оборудвано по изискванията необходими за тази дейност.

Кондициониране
Изградена е модерна камера за кондициониране на пластмасови детайли.

Ултразвуково заваряване
Това е най-често използваният заваръчен метод за свързване на инжекционно формовани детайли.
„Арексим Инженеринг“ ЕАД разполага с оборудване за ултразвуково заваряване на две или повече изделия.