Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество.

„Арексим Инженеринг“ ЕАД  ясно и категорично демонстрира активно отношение към своите служители и техните семейства, околната среда и обществото.

Дружеството ежегодно декларира своята продължаваща подкрепа към принципите на Глобалния договор на ООН в четирите области – права на човека, трудови норми, околна среда, антикорупция.

Целим да спомогнем за изграждането на една стабилна социално отговорна бизнес среда в България.

Вярваме, че всеки бизнес може да намери своята кауза и да допринесе в различна сфера от обществения живот.

Стремим се към създадаване на трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса, като доставяме ползи и за двете страни.

Нека всички виждаме повече, даваме повече и получаваме повече!