“Арексим инженеринг” ЕАД участва в научна конференция по физика и инженерни технологии

“Арексим инженеринг” ЕАД участва в IV Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии 16-18 ноември 2017 г., град Пловдив.

Конференцията е ежегодно събитие, организирано от Физико-технологичен факултет и Студентски съвет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Мероприятието осигурява поле за изява на млади учени, студенти и докторанти от висшите училища в страната, Българската академия на науките и други научни институции, които работят или се обучават в областта на физиката, инженерните технологии, методиката на обучение и много други. В неформална среда младите бъдещи специалисти имат възможност да представят проекти и научни изследвания, по които работят. Осигурява се форум за обсъждане на иновативни идеи и актуални проблеми в съответната научна област.

С презентации и изложение на продукти и рекламни материали участваха водещи фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, компютърните професии и много други. Тези фирми са подходящ пример и възможнност за бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици.

www.areximengineering.bg