Форум СТАЖОВЕ в Технически университет гр. София

На 4 април 2017 г. се проведе форум “СТАЖОВЕ” в Технически университет гр. София. Събитието се провежда за шеста поредна година и очакванията да има същия успех, както и до сега се оправдаха.

Освен традиционно големия брой компании, взели участие в изложението, една от които беше и „Арексим Инженеринг“ ЕАД, имаше и много студенти.

Студентите проявили интерес, получиха информация за нашето дружество, за отворени работни позиции и свободни стажантски и стипендиантски програми.

Надяваме се част от тях да са наши бъдещи колеги.