Изграждат многофункционално спортно игрище по проект в “Арексим инженеринг”

Три месеца след старта на проект „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД” по процедура BG05M9OP001-1.008-C01 „Добри и безопасни условия на труд”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, реализацията му навлиза в същинската си фаза:

• Осигурените по проекта лични предпазни средства, съгласно най-високите стандарти, създават условия за безопасност и комфорт при работа.

• Следващата стъпка, по която се работи активно е избор на транспортни фирми, чрез които да се осигури качествено, сигурно и бързо превозване на служителите от различните дестинации в цялата област до работните им места в Дружеството.

• Вентилационната система на новия цех за вторична преработка на полимери е завършена и вече функционира.

• Приключи предпроектното проучване и в момента се оформят техническите проекти за изграждането на многофункционално спортно игрище в рамките на производствената база на „Арексим Инженеринг“ ЕАД, като целта е идната пролет спортното съоръжение да функционира, предоставяйки добри възможности за спорт и много положителни емоции на работниците и служителите в Дружеството.

Добрите условия на труд и оптималната безопасност са една от първостепенните грижи на фирменото ръководство, тъй като безопасността и здравето, заедно с рентабилността, качеството и опазването на околната среда са неделим аспект от неговите отговорности.