Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии

Физико-технологичният факултет и Студентският съвет към ПУ “Паисий Хилендарски“ организираха поредната Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии.

В периода от 30 Ноември до 1 Декември 2018 год. в гр. Пловдив се събраха повече от 80 души – представители на повече от 20 различни институции, университети, институти, училища и фирми.

Събитието е ежегодно и осигурява поле за изява на млади учени, студенти и докторанти от висшите училища в страната и БАН. Бъдещите млади специалисти имаха възможност да представят свои научни доклади, проекти и научни изследвания.

Научно жури класира и награди най-добре представилите се участници.

За наша гордост в категорията „Най-добър доклад“, втора награда спечели колегата ни Стоян Рамълчанов с доклад на тема „Експериментални изследвания на реалогичните свойства на смазочно-охлаждащите течности“.

Стоян Рамълчанов е студент трети курс във Физико технологичния факултет, специалност „МТТ“.

Той дойде в нашата компания още като ученик. Стажува две поредни лета, след което стана студент и подкрепян финансово и чрез опитните специалисти в Арексим Инженеринг, вече трета година работи и учи. От стажант ученик, преминавайки през различни звена и различни позиции, Стоян откри своето призвание в ИЦ и от миналата година вече е Технолог.

Гордеем се с нашите млади, амбициозни и търсещи служители, един от които е Стоян.

Подкрепяме ги, помагаме им, насърчаваме ги.
Защото, всички осъзнаваме, че бъдещето е в техните ръце!